Terminsprogram Utmanarna

BRED LAST Höstterminen 2016

Utmanarscouter som går från årskurs 9

Torsdagar kl. 19-21 i scoutstugan Kupan Kistavägen 11, om inget annat anges.

Ledare: Per Billing, 0736 505 505

MÅNAD DAG AKTIVITET KOMMENTAR