Matrikel

Matrikel för Sollentuna norra scoutkår

Konsulent: Anita Jerlenius; tfn 070-723 22 97

Kontaktuppgifter till styrelsen finner du på denna sida

Kårutbildare (KUL): Kärstin Gladh
Materialförvaltare: Torsten Wallin
Programansvarig: Robert Kraft
Tävlingsansvarig: Stefan Halldén
Kanot: Torsten Wallin, Lars Berglund
Julbasar: Anita Jerlenius
Majblommekommittén: Anita Jerlenius
Julgranar: Lars Berglund
Hemsidan: Fredrik Sparre och Maja Myrenås