Styrelsen

Verksamhetsåret 2017 består styrelsen av följande personer, valda vid stämman den 23 mars 2017.

Ordförande:  Per Billing (nyval) 073 65 55 05

Vice ordförande: Sofia Guri (nyval)

Kassör: Fredrik Sparre (nyval) 070 378 45 91

Ledamot: Maja Myrenås (omval) 0707 86 14 99

Ledamot: Kärstin Gladh (omval) 070 378 45 91

Suppleant:  Ingela Ahnfeldt (omval)

Utmanarscoutrepresentant: Linus Bandh (nyval)

Revisor: Elisabeth Bohman (omval)

Revisor suppleant: Cari Busin (omval)

Valberedning: Robert Kraft (omval) 0708 66 16 24, samt Stefan Halldén