Scoutkåren

Snorre_01Bilden här är Snorre, vår scoutkårs maskot. På hans vapensköld finns Sollentuna kommuns vapen med sina tre vikingabåtar. I Sollentuna finns fyra scoutkårer som tillhör Scouterna Riksorganisationen. Det är Sollentuna Södra med säte i Helenelund, Sollentuna St: Erik med sin scoutkår i Edsbergsparken, Rotebro Scoutkår  och vår egen kår i Norrviken. Vårt upptagningsområde är huvudsakligen Norrviken, Viby och Rotebro.

Scoutkårerna i Svenska scoutförbundet är indelade i distrikt. Sollentunas kårer tillhör Birka scoutdistrikt. Till Birka hör drygt 20 scoutkårer från kommunerna Solna, Sundbyberg, Upplands-Väsby, Järfälla, Ekerö, Upplands-Bro, Sigtuna och Sollentuna.

Scouting i Sollentuna har anor från 1922. Ända fram till 1960 fanns det endast en scoutkår för hela Sollentuna. Men detta år delades Sollentuna Scoutkår i 3 kårer. Sollentuna Norra Scoutkårs födelsedag är den 14 februari 1960, då det första årsmötet i de nybildade kåren hölls. Kvar i kåren från denna dag finns en enda person, vår nuvarande materielförvatare Torsten Wallin.

Vår fina scoutstuga på Kistavägen 11 heter Kupan och den byggdes i kårens egen regi 1990. Dessförinnan höll vi, på samma plats som nu, under många år till i en gammal militärbarack som successivt rustades upp. Vi hyr för närvarande ut några av rummen på övre våningen, bl a ett för pianolektioner.

Scoutkåren har en konsulent anställd på deltid (Anita). Hon nås säkrast måndagar kl 13.00-17.00 och tisdagar kl. 09.00-14.00. Verksamheten bedrivs i avdelningar med indelning efter barnens ålder. Hos oss kan man börja som bäverscout när man är 7 år, men det går naturligtvis bra att starta senare också.

Scoutdräkten är den blåa scoutskjortan och en gul halsduk med Snorre på. Scoutskjortan och halsduken finns att beställa hos Anita.

I matrikeln kan man hitta de personer som har hand om olika verksamheter i kåren. Under respektive avdelning finns namn och telefonnummer till avdelningsledarna. Är Du intresserad att börja i scouterna, kan Du kontakta Anita eller ledaren direkt för den avdelning som motsvarar Din ålder. Vi är också mycket intresserade att få med fler vuxna i kåren som hjälpledare i avdelningarna eller i andra funktioner.

 

Nedladdningsbara dokument som behandlar hur kåren styrs och hur verksamheten ska bedrivas.

Här kan du ladda ned och läsa scoutkårens stadgar, Sollentuna Norra Scoutkår Stadgar

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013, Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsplan för år 2014, Verksamhetsplan 2014